Kütahya'yı Tanıyalım

Kütahya ili, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde yer alan bir ilimizdir. Kuzeyde Bilecik ve Bursa güneyinde Uşak, doğusunda, Eskişehir ve Afyonkarahisar, batısında ise Balıkesir ve Manisa ile komşudur. Yani Kütahya İç Anadolu, Ege bölgesi ve Marmara bölgesinin birleştiği noktadadır. Dolayısıyla da farklı iklimlerin özellikleri görülen bir ildir. Bol ormanlık alanı olan Kütahya, temiz havası ve av hayvanlarıyla da doğa harikası bir ildir.

Genel Bilgiler ve Tarihçe

Kütahya ilinin topraklarında ilk yaşayan medeniyetler friglerdir. Sonraki dönemlerde ise önce Roma ve Bizanslara daha sora Germiyan oğulları ile en son olarak da Osmanlı imparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, önce ilçe olarak sonra da il olarak kimliğini almıştır. Geçmişte farklı dönemlerde farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Kütahya’da, o dönemlere ait çok sayıda eser ve tarihi kalıntılar bulunmaktadır.

Roma döneminde piskoposluk merkezi olan Kütahya’da bulunan ve bu döneme ait olan en önemli eser Aizanoi Antik Kentidir. Bu kent çok zengin bir kent olup Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu yerdir. Germiyanoğulları döneminde bu medeniyete Başkentlik yapmış olan Kütahya, geçmişten kalan tarihi zenginlikleri büyük ölçüde korumayı başarmıştır. Osmanlı döneminde ise, Anadolu Beylerbeyine Merkez olmuştur.

Karayolu ile Ulaşım

Kütahya’nın Manisa, Eskişehir, Afyon, Uşak, Bursa, Bilecik ve Balıkesir gibi komşu illeri ile düzenli karayolu bağlantısı ve otobüs seferleri vardır. İl merkezinden ilçelere ve ilçelerin birbirlerine karayolu bağlantıları da gerek belediye otobüsleri gerekse minibüslerle mevcuttur. Kütahya, İstanbul’u Antalya’ya, Ankara’yı İzmir’e bağlayan karayolları kavşağındadır.

Demiryolu ile Ulaşım

 Kütahya, Eskişehir üzerinden kuzeye ve doğuya, Balıkesir üzerinden batıya, Afyon üzerinden güneye ve İç Anadolu’ya uzanan demiryolu ile bağlantısı olan bir ildir. Kütahya, güneyinden geçen Ankara-İzmir demiryoluna ise Dumlupınar ilçesinden bağlanmaktadır. Tren garı kent merkezindedir. Gara belediye otobüsleri, dolmuş ve özel taksiler ile ulaşmak mümkündür.

Gezilip Görülecek Yerler;

Aizanoi Antik Kenti

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti, Roma döneminde en önemli kentlerden biridir.

Alaaddin Keykubat Cami

Selçuklu sultanlarından 1. Alaaddin Keykubat adına 1233 yılında Kütahya da yaptırılan cami, yapımından bu yana asırlar geçmesine rağmen halen ayaktadır.

Çinili Cami

1973 yılında yapılan cami, iki katlı olup içi ve dışı tamamen çinilerle kaplıdır. Orta Asya’da Türk mimarisi örnek alınarak yapılan cami tek kubbeli ve sekizgen biçimi ile dikkat çekmektedir.

Hükümet Konağı

Kütahya Mutasarrıfı olan Giritli Ahmed Fuad Paşa tarafından yaptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda restore edilerek Adalet Sarayı olarak kullanılmıştır. Konak daha önce bu alanda bulunan Germiyan oğulları Beyliği Sarayı'nın yerine yapılmıştır. Hükümet Konağı uzun bir müddet boş kaldıktan sonra 26.04.1986 tarihinde Adliye Sarayı olarak tahsis edilmiştir.

Dönenler Cami

Halk arasında dönenler camii olarak isimlendirilen Mevlevihane’nin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1959 senesinde vakıflar genel müdürlüğü tarafından aslına sadık kalınarak restore ettirilen semahane (tekke ve zaviyelerin kapatılması sebebiyle) cami olarak ibadete açılmıştır ve o günden beri de bu hizmeti vermeğe devam etmektedir.

Kütahya Kalesi

Kütahya’ya tepeden bakan, yüksek, sarp bir tepe üzerinde büyük bir kaledir. Bizanslılar zamanında yapılmış olan kalenin çevresi 3.500 metredir ve savunma hendeği yoktur. Anadolu’daki başka kalelerin tersine, burçlar birbirine çok yakındır. Bundan dolayı, 70 kadar burcu vardır. Kale «Yukarı Kale», «İç Kale», «Aşağı Kale» olmak üzere üç kısımdır. İç Kale sonradan yapılmıştır.

Karagöz Cami

Karagöz Ahmet Paşa tarafından 1509'da yaptırılmasına başlanmış ve paşanın Kütahya ovasındaki savaşta yakalanarak 1511'de şehit edilmesi üzerine ve vasiyetine bağlı kalınarak cami olarak yapımı tamamlanmıştır.  

Germiyan Sokağı

Meşhur Germiyan sokağındaki Kütahya evleri iki ya da üç katlı ahşap evlerdir. Giriş katlarına taşlık denir. Evlerin ön kapıları dışında geniş arka bahçelere açılan arka kapıları da vardır. Dep0, kiler, samanlık hatta ahırlar bu bölümdedir. Birinci katta günlük yaşama ait odalar bulunmaktadır. Bu odalar otuma odası, mutfak ve yatak odalarıdır. İkinci katta ise misafir odaları ile gelin odaları bulunur.

Hıdırlık Mescidi, Kaditler cami, Lala Hüseyin Paşa Cami, Sadettin cami, Saray Cami, Seyit Ömer Höyük, Takvacılar cami, Ulu Cami ve Yeşil Cami Kütahya’da görülmesi gereken yerlerdendir.

Çini ve Porselen Atölyeleri

Kütahya aynı zamanda çini ve porseleni ile dünyaca ünlü bir kentimizdir. Modern porselen tesisleri ve satış birimleri dışında küçük atölyeleri de gezip görmeye değer mekânlardır. Ayrıca dokumaları ile el işleri gibi küçük hediyelik eşyaların satıldığı yerleri gezebilir, hem kendinize hem de sevdiklerinize hatıra eşyalar satın alabilirsiniz.